www.Mirovice.zde.cz - Neoficiální stránky měste Mirovice (mirovice@seznam.cz)
Počítadlo přístupů: Otevře vyhledávací okno pro stránky www.mirovice-mesto.cz
Aktuálně
Fotogalerie
Základní info
Úřední nástěnka
z Historie
Obrazárna
Turistika
 • Přírodní památky Písecka
 • Farnost Mirovice
  Seznam firem
  Kniha návštěv
  Zpravodaj Mirovicko
  Jihočeský internet
  Další odkazy:
 • mirovice-mesto.cz
 • myslin.zde.cz
 • Severní Písecko
 • Svaz měst a obcí
 • Asociace krajů ČR
 • Města a obce online
 • Ministerstva

 • Informace o stavu řek


 • Osobní stránky:
 • hurtala.com
 • risanek.com

 •  Turistika - Přírodní památky Písecka

  Přírodní památky Písecka - Lesy


  8. RUKÁVEČSKÁ OBORA

       Přírodní památka „Rukávečská obora" se nachází jihovýchodně od obce Květov a svou rozlohou 3.0000 ha tvoří jen malou část stejnojmenné lesní obory. Chrání věkovitý bukový porost, jehož nejstarší stromy byly sázeny v roce 1729. Lesníci si samozřejmě cenili tento porost i v minulosti a tak brzy využili zákonných možností a již v roce 1929 vyhlásili jeho ochranu. Díky tomu je přírodní památka „Rukávečská obora" nejstarším chráněným územím v okrese Písek.
       Prastaré buky mají v sobě četné dutiny, které využívají k hnízdění různé druhy dutinových ptáků. V menších dutinách hnízdí hlavně sýkory a lejsci, mezi nimi i silně ohrožený lejsek malý. Větší dutiny tesají strakapoudi a datel černý. Dutiny opuštěné datlem černým pak následně obývají další silně ohrožené druhy - holub doupňák a sýc rousný. V listí a sporém porostu bylin zde žijí další dva zvláště chránění živočichové. Je to silně ohrožený slepýš křehký a ohrožená ropucha obecná.
       V důsledku vysokých stavů spárkaté zvěře jsou semenáčky buků každoročně vypásány. Proto se porost nemůže přirozeně obnovovat a časem by odumřel.
         V rámci plánu péče o chráněná území byl chráněný lesní porost oplocen a tím byla do budoucna zajištěna jeho přirozená reprodukce.


   

  ZpětNapsat e-mail Obnovit Nahoru Úvodní stránka Upraví a vytiskne tuto stránku

  Designed for IE6 & Mozilla Firefox (1024x768) cz

   
   

  © 2004 Václav Vaněček& Roman Debnar