www.Mirovice.zde.cz - Neoficiální stránky měste Mirovice (mirovice@seznam.cz)
Počítadlo přístupů: Otevře vyhledávací okno pro stránky www.mirovice-mesto.cz
Aktuálně
Fotogalerie
Základní info
Úřední nástěnka
z Historie
Obrazárna
Turistika
 • Přírodní památky Písecka
 • Farnost Mirovice
  Seznam firem
  Kniha návštěv
  Zpravodaj Mirovicko
  Jihočeský internet
  Další odkazy:
 • mirovice-mesto.cz
 • myslin.zde.cz
 • Severní Písecko
 • Svaz měst a obcí
 • Asociace krajů ČR
 • Města a obce online
 • Ministerstva

 • Informace o stavu řek


 • Osobní stránky:
 • hurtala.com
 • risanek.com

 •  Turistika - Přírodní památky Písecka

  Přírodní památky Písecka - Lesy


  9. SOBĚDRAŽSKÝ PRALES

       Přírodní památka „Sobědražský prales" se nachází jihovýchodně od obce Sobědraž a má rozlohu 1.6400 ha. Území je přístupné ze silnice mezi křižovatkou u Jickovic a obcí Velká.
       Předmětem ochrany je zbytek přestárlého dubobukového porostu, složeného z 56% dubu letního a 44% buku lesního navíc s příměsí modřínu opadavého a borovice lesní. Nejstarší část byla vysázena v roce 1809.
       Přestárlý porost dubů a buků poskytuje bohatou nabídku přirozených dutin, kterou využívají četní dutinoví ptáci. Mezi vzácné hnízdivce v dutinách patří silně ohrožený lejsek malý, který na Písecku vyhledává právě staré bukové porosty.
       Dobré životní podmínky našel v chráněném území jeden z  ohrožených druhů savců - tmavě zbarvená veverka obecná. Početný výskyt velkých savců - divokých prasat, jelenů, daňků a srnčí zvěře je příčinou dožívání porostu chráněného území. Staré stromy odumírají a mladé semenáčky jsou těmito druhy spárkaté zvěře pravidelně spásány.


   

  ZpětNapsat e-mail Obnovit Nahoru Úvodní stránka Upraví a vytiskne tuto stránku

  Designed for IE6 & Mozilla Firefox (1024x768) cz

   
   

  © 2004 Václav Vaněček& Roman Debnar