www.Mirovice.zde.cz - Neoficiální stránky měste Mirovice (mirovice@seznam.cz)
Počítadlo přístupů: Otevře vyhledávací okno pro stránky www.mirovice-mesto.cz
Aktuálně
Fotogalerie
Základní info
Úřední nástěnka
z Historie
Obrazárna
Turistika
 • Přírodní památky Písecka
 • Farnost Mirovice
  Seznam firem
  Kniha návštěv
  Zpravodaj Mirovicko
  Jihočeský internet
  Další odkazy:
 • mirovice-mesto.cz
 • myslin.zde.cz
 • Severní Písecko
 • Svaz měst a obcí
 • Asociace krajů ČR
 • Města a obce online
 • Ministerstva

 • Informace o stavu řek


 • Osobní stránky:
 • hurtala.com
 • risanek.com

 •  Turistika - Přírodní památky Písecka

  Přírodní památky Písecka - Lesy


  7. KOPANINY

       Přírodní památka „Kopaniny" se nachází jihovýchodně od obce Zbonín a má rozlohu 2.8700 ha.
       Předmětem ochrany je více než 170 let starý přirozený bor, který porůstá prudké skalnaté svahy s jižní expozicí na levém břehu otavského ramene Orlické přehrady. Území je turisticky poměrně zajímavé, protože leží na naučné stezce Zvíkov Orlík. Díky poloze přímo proti hradu Zvíkov se návštěvníkům otvírají působivé pohledy na hrad.
       Lesní porost se skládá převážně z borovice lesní, vtroušen je především habr obecný. Bylinný podrost je charakteristický pro výslunné skalnaté stráně. Z chráněných druhů rostlin se zde vyskytují tři ohrožené druhy - lilie zlatohlavá, chrpa chlumní a tařice skalní. Na pestré složení dřevin a bylin je úzce vázáno i druhově bohaté zastoupení hmyzu. Zvláště chráněných druhů hmyzu zde žije dvanáct. Z  brouků jsou to např. silně ohrožený tesařík obrovský nebo ohrožené druhy - roháč obecný, svižník lesní nebo střevlík Ulrichův. Z ohrožených druhů motýlů se zde vyskytuje batolec červený, batolec duhový, otakárek fenyklový, otakárek ovocný, bělopásek topolový, bělopásek dvouřadý a další.
       Z obratlovců byly zjištěny dva druhy ohrožené - užovka obojková a veverka obecná a dva druhy silně ohrožené -skokan zelený a ještěrka obecná.


   

  ZpětNapsat e-mail Obnovit Nahoru Úvodní stránka Upraví a vytiskne tuto stránku

  Designed for IE6 & Mozilla Firefox (1024x768) cz

   
   

  © 2004 Václav Vaněček& Roman Debnar