www.Mirovice.zde.cz - Neoficiální stránky měste Mirovice (mirovice@seznam.cz)
Počítadlo přístupů: Otevře vyhledávací okno pro stránky www.mirovice-mesto.cz
Aktuálně
Fotogalerie
Základní info
Úřední nástěnka
z Historie
Obrazárna
Turistika
 • Přírodní památky Písecka
 • Farnost Mirovice
  Seznam firem
  Kniha návštěv
  Zpravodaj Mirovicko
  Jihočeský internet
  Další odkazy:
 • mirovice-mesto.cz
 • myslin.zde.cz
 • Severní Písecko
 • Svaz měst a obcí
 • Asociace krajů ČR
 • Města a obce online
 • Ministerstva

 • Informace o stavu řek


 • Osobní stránky:
 • hurtala.com
 • risanek.com

 •  Turistika - Přírodní památky Písecka

  Přírodní památky Písecka - Rybníky


  6. MICHOVKA

       Přírodní památka rybník „Michovka" se nachází na severozápadním okraji obce Brloh a má rozlohu 2.5830 ha.
       Předmětem ochrany je rybník s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů.
  Z biologického hlediska je chráněné území významné jednak jako trvalé životní prostředí čtyř zvláště chráněných druhů, dále jako potravní zdroj pro živočichy širšího okolí a konečně jako stanoviště zajímavého rostlinného společenstva.
       Žijí zde dva druhy silně ohrožené - skokan zelený a ještěrka obecná a dva druhy ohrožené - užovka obojková a ťuhýk obecný.
       Za potravou sem zalétají další dva zvláště chráněné druhy. Je to kriticky ohrožený vodouš rudonohý a ohrožený čáp bílý.
       Z botanického hlediska jsou významná dvě stanoviště. Je to jednak hráz rybníka, kde se, díky vápencovému podkladu a dlouhodobé pastvě ovcí a koz, vyvinulo společenstvo krátkostébelné vegetace. Toto společenstvo je svým složením unikátní i přesto, že se v něm nevyskytují žádné zvláště chráněné druhy. Dalším zajímavým stanovištěm jsou porosty vápencových skal v ochranném pásmu nad severovýchodním břehem rybníka.
       Ojedinělým technologickým a historickým dokladem je hráz složená z velkých bloků místního lomového vápence.


   

  ZpětNapsat e-mail Obnovit Nahoru Úvodní stránka Upraví a vytiskne tuto stránku

  Designed for IE6 & Mozilla Firefox (1024x768) cz

   
   

  © 2004 Václav Vaněček& Roman Debnar