www.Mirovice.zde.cz - Neoficiální stránky měste Mirovice (mirovice@seznam.cz)
Počítadlo přístupů: Otevře vyhledávací okno pro stránky www.mirovice-mesto.cz
Aktuálně
Fotogalerie
Základní info
Úřední nástěnka
z Historie
Obrazárna
Turistika
 • Přírodní památky Písecka
 • Farnost Mirovice
  Seznam firem
  Kniha návštěv
  Zpravodaj Mirovicko
  Jihočeský internet
  Další odkazy:
 • mirovice-mesto.cz
 • myslin.zde.cz
 • Severní Písecko
 • Svaz měst a obcí
 • Asociace krajů ČR
 • Města a obce online
 • Ministerstva

 • Informace o stavu řek


 • Osobní stránky:
 • hurtala.com
 • risanek.com

 •  Turistika - Přírodní památky Písecka

  Přírodní památky Písecka - Rybníky


  5. BOUKAL

       Přírodní památka rybník „Boukal" se nachází severozápadně od Milevska, severně od silnice Milevsko - Hrejkovice a má rozlohu 4.5110 ha.
       Předmětem ochrany je poměrně malý lesní rybník, ležící v nadmořské výšce 511 m n.m. Území je významné pro výskyt některých zvláště chráněných druhů živočichů. Přesto, že pobřežní rostlinná společenstva nejsou tvořena nijak významnými druhy, jejich mozaika vytvořila vhodné životní prostředí pro výskyt sedmi zvláště chráněných druhů živočichů. Mezi nimi mají převahu obojživelníci, kteří jsou zastoupeni dvěma silně ohroženými druhy - rosničkou zelenou a skokanem zeleným a dvěma ohroženými druhy - kuňkou obecnou a ropuchou obecnou. Plazi jsou zastoupeni jediným ohroženým druhem - užovkou obojkovou. V  tvrdých pobřežních porostech orobince širolistého a skřípince jezerního našlo dobré podmínky několik druhů vodních ptáků. Mezi zvláště chráněné patří dva ohrožené druhy - potápka malá a moták pochop.
       Pozornost si zasluhuje i hráz, která je netradičně lemovaná vzrostlými jasany ztepilými.
  Zájemci mohou přírodní památku navštívit po souběžně červeně a žlutě značené turistické stezce, která vede po hrázi a pravém břehu rybníka. Žlutě značený úsek je součástí tzv. Milevského okruhu a červeně značený úsek je součástí trasy Milevsko - Petrovice.


   

  ZpětNapsat e-mail Obnovit Nahoru Úvodní stránka Upraví a vytiskne tuto stránku

  Designed for IE6 & Mozilla Firefox (1024x768) cz

   
   

  © 2004 Václav Vaněček& Roman Debnar