www.Mirovice.zde.cz - Neoficiální stránky měste Mirovice (mirovice@seznam.cz)
Počítadlo přístupů: Otevře vyhledávací okno pro stránky www.mirovice-mesto.cz
Aktuálně
Fotogalerie
Základní info
Úřední nástěnka
z Historie
Obrazárna
Turistika
 • Přírodní památky Písecka
 • Farnost Mirovice
  Seznam firem
  Kniha návštěv
  Zpravodaj Mirovicko
  Jihočeský internet
  Další odkazy:
 • mirovice-mesto.cz
 • myslin.zde.cz
 • Severní Písecko
 • Svaz měst a obcí
 • Asociace krajů ČR
 • Města a obce online
 • Ministerstva

 • Informace o stavu řek


 • Osobní stránky:
 • hurtala.com
 • risanek.com

 •  Turistika - Přírodní památky Písecka

  Přírodní památky Písecka - Rybníky


  4. VELKÝ POTOČNÝ

       Přírodní památka „Velký Potočný" rybník se nachází na severozápadním okraji obce Staré Kestřany a má rozlohu 38.8683 ha.
       Předmětem ochrany je přírodní prostředí rybníka s  bohatými příbřežními porosty a výskytem chráněných druhů živočichů. Na tyto porosty se váže výskyt mnoha druhů vodních ptáků, z nichž mnozí patří mezi zvláště chráněné. Silně ohrožení jsou - chřástal vodní a rákosník velký, ohrožení - husa velká, potápka roháč, potápka černokrká, potápka malá a moták pochop. Chráněné druhy ale hnízdí i v břehových porostech stromů a keřů. Jsou to silně ohrožená žluva hajní a ohrožený ťuhýk obecný. V borovém lese ochranného pásma hnízdí ohrožený výr velký.
       Další chráněné druhy přilétají na území přírodní památky lovit potravu. Během hnízdní sezóny sem za potravou přiletují tři ohrožené druhy - rybák obecný, pisík obecný a čírka modrá.
       Během podzimního a jarního tahu se zde vzácně zastavují zástupci dvou druhů kriticky ohrožených - vodouš rudonohý a orlovec říční.
       Kromě zvláště chráněných druhů ptáků se zde vyskytují ještě další chránění živočichové. Jedná se o dva silně ohrožené druhy - skokana zeleného a ještěrku obecnou a dva ohrožené druhy - užovku obojkovou a veverku obecnou.


   

  ZpětNapsat e-mail Obnovit Nahoru Úvodní stránka Upraví a vytiskne tuto stránku

  Designed for IE6 & Mozilla Firefox (1024x768) cz

   
   

  © 2004 Václav Vaněček& Roman Debnar