www.Mirovice.zde.cz - Neoficiální stránky měste Mirovice (mirovice@seznam.cz)
Počítadlo přístupů: Otevře vyhledávací okno pro stránky www.mirovice-mesto.cz
Aktuálně
Fotogalerie
Základní info
Úřední nástěnka
z Historie
Obrazárna
Turistika
 • Přírodní památky Písecka
 • Farnost Mirovice
  Seznam firem
  Kniha návštěv
  Zpravodaj Mirovicko
  Jihočeský internet
  Další odkazy:
 • mirovice-mesto.cz
 • myslin.zde.cz
 • Severní Písecko
 • Svaz měst a obcí
 • Asociace krajů ČR
 • Města a obce online
 • Ministerstva

 • Informace o stavu řek


 • Osobní stránky:
 • hurtala.com
 • risanek.com

 •  Turistika - Přírodní památky Písecka

  Přírodní památky Písecka - Rybníky


  3. SKALSKÝ

       Přírodní památka „Skalský" rybník se nachází východně od obce Skály a má plochu 12.8155 ha. Předmětem ochrany je přírodní prostředí rybníka, včetně příbřežních a břehových porostů. Na území přírodní památky se vyskytují 3 chráněné druhy. Jedná se o ptačí druhy patřící do kategorie druhů ohrožených - husu velkou, kopřivku obecnou a rybáka obecného.
       V případě této přírodní památky má mimořádný význam i ochranné pásmo. To sahá na severovýchod do vzdálenosti 140 m, na sever 100 m a v ostatních směrech 50 m od rybníka. V ochranném pásmu se vyskytuje 6 chráněných druhů živočichů a 3 chráněné druhy rostlin. Na podmáčených loukách a polích severozápadně od rybníka hnízdí kriticky ohrožený břehouš černoocasý a dva silně ohrožené druhy - vodouš rudonohý a bekasina otavní. V ostřicové mokřině u jihozápadního cípu rybníka hnízdí další silně ohrožený druh - moták pochop. V porostech pod hlavní hrází hnízdí silně ohrožený ptačí druh - žluva hajní a žije zde i ohrožená žába - kuňka obecná. Ta se v hojném počtu vyskytuje také v  mokřině jihozápadně od rybníka. Pod hlavní hrází rostou tři chráněné druhy rostlin. Jsou to - silně ohrožený bazanovec kytkokvětý a dva ohrožené druhy - prstnatec májový a žebratka bahenní. Pro zájemce botaniky doporučuji navštívit právě mokřiny pod hrází, kde jsou cenná rostlinná společenstva.


   

  ZpětNapsat e-mail Obnovit Nahoru Úvodní stránka Upraví a vytiskne tuto stránku

  Designed for IE6 & Mozilla Firefox (1024x768) cz

   
   

  © 2004 Václav Vaněček& Roman Debnar