www.Mirovice.zde.cz - Neoficiální stránky měste Mirovice (mirovice@seznam.cz)
Počítadlo přístupů: Otevře vyhledávací okno pro stránky www.mirovice-mesto.cz
Aktuálně
Fotogalerie
Základní info
Úřední nástěnka
z Historie
Obrazárna
Turistika
 • Přírodní památky Písecka
 • Farnost Mirovice
  Seznam firem
  Kniha návštěv
  Zpravodaj Mirovicko
  Jihočeský internet
  Další odkazy:
 • mirovice-mesto.cz
 • myslin.zde.cz
 • Severní Písecko
 • Svaz měst a obcí
 • Asociace krajů ČR
 • Města a obce online
 • Ministerstva

 • Informace o stavu řek


 • Osobní stránky:
 • hurtala.com
 • risanek.com

 •  Turistika - Přírodní památky Písecka

  Přírodní památky Písecka - Rybníky


  2. RAŽICKÝ

       Přírodní památka „Ražický" rybník se nachází severovýchodně od obce Ražice při silnici Ražice - Písek a má rozlohu 29.2358 ha.
       Předmětem ochrany je rybník s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů. Významné je nejen vlastní území přírodní památky, ale i rozšířené ochranné pásmo zahrnující podmáčená pole a louky jižně od rybníka směrem k Ražicím. Právě na těchto zemědělských pozemcích našly vhodné podmínky pro hnízdění bahňáci. Hnízdí zde čejka chocholatá a z chráněných druhů kriticky ohrožený vodouš rudonohý a silně ohrožená bekasina otavní. Na tahu sem za potravou zaletují další, mnohdy vzácné druhy bahňáků -vodouši, kulici, jespáci a kolihy.
       Z blízké rezervace Řežabinec sem pravidelně na pastvu zaletují husy divoké a různé druhy kachen.
       Ptáci jsou nejbohatší zoologickou skupinou této přírodní památky. Přímo na jejím území hnízdí jeden silně ohrožený druh - žluva hajní a sedm ohrožených druhů - cvrčil-ka slavíková, moudivláček luzní, ťuhýk obecný, moták pochop, potápka roháč, kopřivka obecná a husa velká. Za potravou sem zaletují zástupci dvou silně ohrožených druhů - ostříž lesní a rybák obecný.
       Poměrně hojný je zde i silně ohrožený obojživelník- skokan zelený. Chránění plazi jsou zastoupeni silně ohroženou ještěrkou obecnou a ohroženou užovkou obojkovou.


   

  ZpětNapsat e-mail Obnovit Nahoru Úvodní stránka Upraví a vytiskne tuto stránku

  Designed for IE6 & Mozilla Firefox (1024x768) cz

   
   

  © 2004 Václav Vaněček& Roman Debnar