www.Mirovice.zde.cz - Neoficiální stránky měste Mirovice (mirovice@seznam.cz)
Počítadlo přístupů: Otevře vyhledávací okno pro stránky www.mirovice-mesto.cz
Aktuálně
Fotogalerie
Základní info
Úřední nástěnka
z Historie
Obrazárna
Turistika
 • Přírodní památky Písecka
 • Farnost Mirovice
  Seznam firem
  Kniha návštěv
  Zpravodaj Mirovicko
  Jihočeský internet
  Další odkazy:
 • mirovice-mesto.cz
 • myslin.zde.cz
 • Severní Písecko
 • Svaz měst a obcí
 • Asociace krajů ČR
 • Města a obce online
 • Ministerstva

 • Informace o stavu řek


 • Osobní stránky:
 • hurtala.com
 • risanek.com

 •  Turistika - Přírodní památky Písecka

  Přírodní památky Písecka - Geologické útvary


  19. NERESTSKÝ LOM

       Přírodní památka „Nerestský lom" leží severovýchodně od obce Horosedly a má rozlohu 5.5749 ha. Lokalita se skládá ze dvou bývalých těžebních prostorů s výskytem krystalického vápence, granodioritového porfyru a amfibolitu. Na území malého lomu zanikla těžba vápence v roce 1926. Ve větším lomu se těžilo od roku 1866 přibližně do 60. let tohoto století. Významným geologickým jevem jsou zachovalé menší krasové dutiny a také jejich pozůstatky, které zbyly po těžbě. Tyto dutiny jsou důkazem výskytu krasu v oblasti, kde se nepředpokládal a tím obohacují naše znalosti o rozšíření krasu v  Čechách.
       Z botanického hlediska je nejvýznamnější výskyt dvou ohrožených druhů - vratičky měsíční a sasanky lesní. Dalším významným druhem je rozrazil rozprostřený. Pro sasanku lesní a rozrazil rozprostřený je Nerestský lom jediným místem výskytu obou druhů na území Píseckého okresu.
       Velice pestrá je škála výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. Žáby jsou zastoupeny kriticky ohroženou blatnicí skvrnitou a silně ohroženým skokanem zeleným. Ocasaté obojživelníky zastupují kriticky ohrožený čolek velký a silně ohrožený čolek obecný. Z dalších silně ohrožených druhů se zde vyskytují ještěrka obecná, slepýš křehký, kavka obecná a bělořit šedý. Z ohrožených druhů zde žijí - otakárek fenyklový, otakárek ovocný, kuňka žlutobřichá, užovka obojková a výr velký.   

   

  ZpětNapsat e-mail Obnovit Nahoru Úvodní stránka Upraví a vytiskne tuto stránku

  Designed for IE6 & Mozilla Firefox (1024x768) cz

   
   

  © 2004 Václav Vaněček& Roman Debnar