www.Mirovice.zde.cz - Neoficiální stránky měste Mirovice (mirovice@seznam.cz)
Počítadlo přístupů: Otevře vyhledávací okno pro stránky www.mirovice-mesto.cz
Aktuálně
Fotogalerie
Základní info
Úřední nástěnka
z Historie
Obrazárna
Turistika
 • Přírodní památky Písecka
 • Farnost Mirovice
  Seznam firem
  Kniha návštěv
  Zpravodaj Mirovicko
  Jihočeský internet
  Další odkazy:
 • mirovice-mesto.cz
 • myslin.zde.cz
 • Severní Písecko
 • Svaz měst a obcí
 • Asociace krajů ČR
 • Města a obce online
 • Ministerstva

 • Informace o stavu řek


 • Osobní stránky:
 • hurtala.com
 • risanek.com

 •  Turistika - Přírodní památky Písecka

  Přírodní památky Písecka - Geologické útvary


  18. KNĚZ U HRAZAN

       Přírodní památka „Kněz u Hrazan" se nachází na jižním svahu přibližně 0.5 km severně od obce Hrazany a má rozlohu 5.0000 ha. Chráněn je zde unikátní geologický jev - balvanové moře a rozptýlené žokovité balvany a dále smíšený lesní porost složený z  borovice lesní, buku lesního, habru obecného, dubu letního, javoru klenu, břízy karpatské a lípy malolisté.
       Balvanové moře vzniklo nakupením velkých balvanů složených z porfyricko-amfibol-biotitické melanokratní žuly typu Čertova břemene na ploše 0.28 ha. Stejného složení jsou i rozptýlené žokovité balvany. Největší balvany dosahují rozměrů až 8 x 4 m. Na několika balvanech jsou vytvořeny skalní mísy s odtokovými žlábky.
       Na území přírodní památky se nevyskytují chráněné druhy rostlin. Z chráněných živočichů zde našly vhodné podmínky dva druhy silně ohrožené - ještěrka obecná a slepýš křehký a dva druhy ohrožené - užovka obojková a veverka obecná.
       Území dostalo své jméno podle velkého balvanu, výrazně se tyčícího nad ostatní, který byl místně pojmenován jako „Kněz". Jeho svislá stěna je 2 m vysoká a je v ní několik jamkovitých prohlubní vzniklých zvětráváním povrchu žulových hornin a vyplachováním těchto zvětraných částeček vodou za současného brusného efektu.
       „Kněz u Hrazan" leží na trase naučné stezky Kovářovskem a nachází se zde její 16. zastavení.   

   

  ZpětNapsat e-mail Obnovit Nahoru Úvodní stránka Upraví a vytiskne tuto stránku

  Designed for IE6 & Mozilla Firefox (1024x768) cz

   
   

  © 2004 Václav Vaněček& Roman Debnar