www.Mirovice.zde.cz - Neoficiální stránky měste Mirovice (mirovice@seznam.cz)
Počítadlo přístupů: Otevře vyhledávací okno pro stránky www.mirovice-mesto.cz
Aktuálně
Fotogalerie
Základní info
Úřední nástěnka
z Historie
Obrazárna
Turistika
 • Přírodní památky Písecka
 • Farnost Mirovice
  Seznam firem
  Kniha návštěv
  Zpravodaj Mirovicko
  Jihočeský internet
  Další odkazy:
 • mirovice-mesto.cz
 • myslin.zde.cz
 • Severní Písecko
 • Svaz měst a obcí
 • Asociace krajů ČR
 • Města a obce online
 • Ministerstva

 • Informace o stavu řek


 • Osobní stránky:
 • hurtala.com
 • risanek.com

 •  Turistika - Přírodní památky Písecka

  Přírodní památky Písecka - Louky


  15. KOPÁČOVSKÁ

       Přírodní památka „Kopáčovská" louka se nachází u silnice Čimelice - Králova Lhota, nedaleko od Čimelic a má rozlohu 1.0300 ha.
       Předmětem ochrany je rostlinné společenstvo vlhké až bažinaté louky úpolínového typu.
       Rostou zde poměrně početné populace dvou ohrožených rostlinných druhů - úpolínu evropského a prstnatec májového a dále zbytková populace silně ohroženého kosatce sibiřského. Dalšími vlhkomilnými druhy jsou např.: blatouch bahenní, kozlík dvoudomý, řeřišnice luční a pět druhů ostřic. V malé vodní nádrži u silnice roste zblochan vodní a orobinec širolistý.
       Vysoká půdní vlhkost a prostředí neovlivněné zemědělskými chemikáliemi vytvořily vhodné podmínky pro výskyt dvou zvláště chráněných druhů živočichů. Dostatek hmyzu přitahuje silně ohroženého skokana zeleného. Ten je zase obvyklou kořistí pro ohroženou užovku obojkovou.
       Na území přírodní památky hnízdí jediný ptačí druh - linduška luční. Ta sice nepatří mezi druhy zvláště chráněné, ale protože jde o druh vázaný na přirozené luční porosty, je jeho výskyt v okrese poměrně vzácný. Z okolí sem na stromy lemující louku pravidelně zaletuje silně ohrožená žluva hajní.


   

  ZpětNapsat e-mail Obnovit Nahoru Úvodní stránka Upraví a vytiskne tuto stránku

  Designed for IE6 & Mozilla Firefox (1024x768) cz

   
   

  © 2004 Václav Vaněček& Roman Debnar