www.Mirovice.zde.cz - Neoficiální stránky měste Mirovice (mirovice@seznam.cz)
Počítadlo přístupů: Otevře vyhledávací okno pro stránky www.mirovice-mesto.cz
Aktuálně
Fotogalerie
Základní info
Úřední nástěnka
z Historie
Obrazárna
Turistika
 • Přírodní památky Písecka
 • Farnost Mirovice
  Seznam firem
  Kniha návštěv
  Zpravodaj Mirovicko
  Jihočeský internet
  Další odkazy:
 • mirovice-mesto.cz
 • myslin.zde.cz
 • Severní Písecko
 • Svaz měst a obcí
 • Asociace krajů ČR
 • Města a obce online
 • Ministerstva

 • Informace o stavu řek


 • Osobní stránky:
 • hurtala.com
 • risanek.com

 •  Turistika - Přírodní památky Písecka

  Přírodní památky Písecka - Louky


  14. V OBOUCH

       Přírodní památka „V Obouch" se nachází jihovýchodně od obce Dolní Ostrovec a má rozlohu 5.1401 ha. Územím prochází Červeně značená „Sedláčkova cesta" a modře značená „Alšova cesta".
       Přírodní památku tvoří přirozené říční koryto s  množstvím granodioritových balvanů a bohatými pobřežními porosty. Údolní niva se vyznačuje vysokou rozmanitostí typů prostředí a tím i bohatstvím rostlinných a živočišných druhů. Svědčí o tom i početný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
       Nejvýznamnějšími representanty rostlin jsou dva ohrožené druhy - oměj pestrý a lilie zlatohlavá. Chráněné druhy živočichů jsou zastoupeny třemi silně ohroženými druhy. Jsou to - ještěrka obecná, vydra říční a čáp černý. Zatímco první dva druhy žijí v  chráněném území trvale, čáp černý sem zalétá pouze za potravou. Kategorie druhů ohrožených je zastoupena dvěma druhy - ropuchou obecnou a jestřábem lesním. Ropucha žije v blízkosti řeky a vydává se za potravou do lesních porostů v okolí. I když vypadá odpudivě, je užitečná. Protože je poměrně žravá, dokáže ulovit mnoho slimáků a také četné zástupce škodlivého hmyzu. Jestřáb hnízdí v okolních lesích a do chráněného území přilétá na lov.   

   

  ZpětNapsat e-mail Obnovit Nahoru Úvodní stránka Upraví a vytiskne tuto stránku

  Designed for IE6 & Mozilla Firefox (1024x768) cz

   
   

  © 2004 Václav Vaněček& Roman Debnar