www.Mirovice.zde.cz - Neoficiální stránky měste Mirovice (mirovice@seznam.cz)
Počítadlo přístupů: Otevře vyhledávací okno pro stránky www.mirovice-mesto.cz
Aktuálně
Fotogalerie
Základní info
Úřední nástěnka
z Historie
Obrazárna
Turistika
 • Přírodní památky Písecka
 • Farnost Mirovice
  Seznam firem
  Kniha návštěv
  Zpravodaj Mirovicko
  Jihočeský internet
  Další odkazy:
 • mirovice-mesto.cz
 • myslin.zde.cz
 • Severní Písecko
 • Svaz měst a obcí
 • Asociace krajů ČR
 • Města a obce online
 • Ministerstva

 • Informace o stavu řek


 • Osobní stránky:
 • hurtala.com
 • risanek.com

 •  Turistika - Přírodní památky Písecka

  Přírodní památky Písecka - Řeky potoky


  13. VYSTRKOV

       Přírodní památka „Vystrkov" se nachází severozápadně od obce Ostrovec a má rozlohu 3.0717 ha. Územím prochází modře značená „Alšova cesta".
       Předmětem ochrany je část toku řeky Lomnice od hájenky Karlov po železniční most u Ostrovce. Důvodem ochrany je ocenění krajinářského významu tohoto úseku řeky a výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů v příbřežním pásmu toku. Přímo v ploše chráněného území dlouhodobě žijí dva silně ohrožené druhy - skokan zelený a ledňáček říční. Jeden až tři páry zářivě modrých ledňáčků si každoročně hloubí hnízdní nory v kolmém, povodněmi obnaženém, hlinitém břehu nad řekou. Další chráněné druhy rostlin a živočichů se již nevyskytují přímo v území přírodní památky, ale v jejím ochranném pásmu. Z rostlin jsou to dva ohrožené druhy - oměj pestrý a lilie zlatohlavá. Zástupcem chráněných živočichů ochranného pásma je chráněný druh ptáka -jestřáb lesní.
       V průběhu toku střídá Lomnice klidné úseky s tůněmi a úseky dramatickými, kde prudce tekoucí voda omývá velké granodioritové balvany.
       Protože Lomnice byla v minulosti zlatonosnou řekou, zachovaly se zde četné pozůstatky po historické těžbě zlata. Jedná se o hromady vyrýžované hlušiny (tzv. zlatokopecké sejpy) v lesním porostu na pravém břehu Lomnice.


   

  ZpětNapsat e-mail Obnovit Nahoru Úvodní stránka Upraví a vytiskne tuto stránku

  Designed for IE6 & Mozilla Firefox (1024x768) cz

   
   

  © 2004 Václav Vaněček& Roman Debnar