www.Mirovice.zde.cz - Neoficiální stránky měste Mirovice (mirovice@seznam.cz)
Počítadlo přístupů: Otevře vyhledávací okno pro stránky www.mirovice-mesto.cz
Aktuálně
Fotogalerie
Základní info
Úřední nástěnka
z Historie
Obrazárna
Turistika
 • Přírodní památky Písecka
 • Farnost Mirovice
  Seznam firem
  Kniha návštěv
  Zpravodaj Mirovicko
  Jihočeský internet
  Další odkazy:
 • mirovice-mesto.cz
 • myslin.zde.cz
 • Severní Písecko
 • Svaz měst a obcí
 • Asociace krajů ČR
 • Města a obce online
 • Ministerstva

 • Informace o stavu řek


 • Osobní stránky:
 • hurtala.com
 • risanek.com

 •  Turistika - Přírodní památky Písecka

  Přírodní památky Písecka - Řeky potoky


  12. SMUTNÝ

       Přírodní památka „Smutný" potok se nachází jihovýchodně od Sepekova a má rozlohu 4.3472 ha. Přes začátek přírodní památky přechází po hrázi rybníka Chobot červeně značená turistická stezka v úseku Sepekov - Hodušín.
       Předmětem ochrany je část toku přirozeně meandrujícího potoka od výtoku z rybníka Chobot po silnici Sepekov - Podboří. Výpust rybníka je vylámaná v moldanubických pararulách a její technické řešení je velmi zajímavé.
       Počáteční skalní úsek potoka je romantický. Níže po toku se střídají hlubší klidné úseky s úseky mělkými, prudce protékajícími balvanitým korytem. Ve spodní části jsou na území okresu ojedinělé meandry.
       Na území přírodní památky žije trvale jeden silně ohrožený druh - vydra říční. Další dva silně ohrožené druhy - jestřáb lesní a ledňáček říční, sem zaletují za potravou.
       Zvláště chráněné druhy rostlin jsou zastoupeny dvěma druhy - vachtou trojlistou a prstnatcem májovým, které rostou v  mokřinách ochranného pásma.


   

  ZpětNapsat e-mail Obnovit Nahoru Úvodní stránka Upraví a vytiskne tuto stránku

  Designed for IE6 & Mozilla Firefox (1024x768) cz

   
   

  © 2004 Václav Vaněček& Roman Debnar