www.Mirovice.zde.cz - Neoficiální stránky měste Mirovice (mirovice@seznam.cz)
Počítadlo přístupů: Otevře vyhledávací okno pro stránky www.mirovice-mesto.cz
Aktuálně
Fotogalerie
Základní info
Úřední nástěnka
z Historie
Obrazárna
Turistika
 • Přírodní památky Písecka
 • Farnost Mirovice
  Seznam firem
  Kniha návštěv
  Zpravodaj Mirovicko
  Jihočeský internet
  Další odkazy:
 • mirovice-mesto.cz
 • myslin.zde.cz
 • Severní Písecko
 • Svaz měst a obcí
 • Asociace krajů ČR
 • Města a obce online
 • Ministerstva

 • Informace o stavu řek


 • Osobní stránky:
 • hurtala.com
 • risanek.com

 •  Turistika - Přírodní památky Písecka

  Přírodní památky Písecka - Rybníky


  1. ZELENDÁRKY

       Přírodní památka „Zelendárky" se nachází severovýchodně od Protivína a má rozlohu 30.5681 ha. Prochází jí červeně značená turistická stezka.
  Předmětem ochrany je soustava deseti rybníků s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů.
       Tato přírodní památka se od všech ostatních chráněných území okresu liší poněkud širším pojetím ochrany. Chrání totiž charakteristický prvek jihočeské krajiny, tj. soustavu rybníků a v rámci ochranného pásma i komplex břehových porostů, porostů hrází a okolních mokřadů.
       V těsném sousedství civilizace představuje toto chráněné území ukázku harmonické krajiny, složené jak z prvků přírodních, tak i z výtvorů člověčích. Těmi jsou jak rybníky tak i okolní lidová architektura. Mír a mile starodávná poezie na nás dýchá nejen z krajiny, ale i z názvů rybníků: „Skopec, Čejka, Zukáček, Uchcánek". Kromě těchto jsou v rámci soustavy chráněny ještě rybníky: „Starý" u Nové Vsi, „Kolářů" u Nové Vsi, „Na Rejčavých",„Starý" a „Nový" u Krče a konečně „Mlýnský" u Krče.
       Nejvýznamnějšími rostlinnými druhy jsou dva druhy ohrožené - prstnatec májový a tuřice (ostřice) blešní a jeden druh silně ohrožený - všivec mokřadní. Z chráněných živočichů zde žijí tři druhy silně ohrožené - skokan zelený, rosnička zelená a křepelka polní a ještě čtyři druhy ohrožené - kuňka obecná, užovka obojková, ťuhýk obecný a kopřivka obecná.


   

  ZpětNapsat e-mail Obnovit Nahoru Úvodní stránka Upraví a vytiskne tuto stránku

  Designed for IE6 & Mozilla Firefox (1024x768) cz

   
   

  © 2004 Václav Vaněček& Roman Debnar