www.Mirovice.zde.cz - Neoficiální stránky měste Mirovice (mirovice@seznam.cz)
Počítadlo přístupů: Otevře vyhledávací okno pro stránky www.mirovice-mesto.cz
 Fotogalerie

fotogalerie/Povodně v Mirovicích/

Výběr stránky: [1 - 20] [21 - 40]

miniatura miniatura miniatura miniatura miniatura
miniatura miniatura miniatura miniatura miniatura
miniatura miniatura miniatura miniatura miniatura
miniatura miniatura miniatura miniatura miniatura

Povdoně 2002

U nás v Mirovicích to byla pravděpodobně voda 150 letá, protože nejstarší občané, shodou okolností - u starého mostu přes řeku Skalici má dům pan Vejvoda (83 let), který v Mirovicích bydlí od svých 5 let, toto nepamatuje, ani nezná z vyprávění rodičů či prarodičů.

Voda se objevila dokonce až v polovině Dolejší ulice, kde cestou zatopila zahrady, sklepy, přízemní místnosti, u kostela se dostala až k domu, kde je prodejna Skalka. Po levém břehu zaplavila všechny domy u řeky. Po pravém břehu ulici v Zámostí až k domu p. Kloučka, dokonce pronikla i do skladu a poloviny dvora provozovny Stavebnin v čp. 218. Spodní část Mirovic byla jedno velké jezero, kde se voda zároveň velice prudce valila novým napřímeným korytem přes louky k Čističce odpadních vod směrem na Horosedly. Z tohoto důvodu byly po dobu 24 hodin od 12. 8. - 21.00 hod. odpojeny trafostanice a část Mirovic po celou tuto dobu bez elektrické energie. Došlo zároveň k proniknutí záplavové vody do studní, které zásobují mirovický vodovod pitnou vodou. Celé Mirovice tedy byly ještě týden bez pitné vody. Pitná voda byla k dispozici v cisterně umístěné na Náměstí.

Časový průběh - stav vodní hladiny:

DatumČasVýška vody /m/
12.8.19.031,75 - 3. stupeň povodňové aktivity
stav nebezpečí záplavy
- vyhlášena evakuace ohrožených osob
20.452,45
21.452,50
13.8.0.082,70
2.452,75
7.002,90 - kulminace výšky hladiny (30 minut)
10.152,55
14.8.9.001.68 - 2. stupeň povodňové aktivity
18.00pokles - 1. stupeň povodňové aktivity
15.8.8.001,25 - setrvalý stav

Akce byla zvládnuta, pokud se nepočítají velké škody na majetku (zatopené sklepy a obytné místnosti), celkem v klidu za pomoci členů a techniky Sboru dobrovolných hasičů Mirovice.

Celkem pracovalo střídavě až 80 dobrovolníků z řad našich občanů a 22 členů Sboru dobrovolných hasičů Mirovice.

Všem patří velký dík.

V pondělí 12. 8. se v podvečer postupně za velké pomoci firmy Stavebniny Šašek začalo pískem plnit 1200 kusů pytlů (cca po 30 kg), které byly rozváženy na nejvíce ohrožená místa. Jelikož však ve 21.00 hodin došlo k zaplavení dvora v Zámostí, kde má firma Stavebniny Šašek písek uskladněný, rozhodla povodňová komise o využití prosívky, která je v ulicích Mirovic v současné době připravena na zásyp nově budovaného plynovodu. Celkově bylo použito asi 2/3 písku ze Stavebnin a 1/3 z prosívky.

Evakuační středisko:

V Kulturním domě v Mirovicích bylo zřízeno evakuační středisko pro občany, kteří by potřebovali někde přenocovat, ale nikdo toho nevyužil. I obyvatelé domů, v nichž se voda dostala i do obytných místností, setrvali doma nebo využili možnosti přebývat u známých, kteří bydlí mimo zátopovou oblast

Okolní obce:

Ohař - došlo k zaplavení mlýnu pana Hrudky, byla rovněž poškozena příjezdová cesta ke mlýnu

Kakovice - zvýšený průtok na potoce, voda se valila přes most, avšak nepoškodila stavby

Podskalí (L. Vlasatý), pila (Z. Urban) - zaplaveno

Horosedly, Myslín - zaplaveny obytné domy - ve středu 14. 8. a ve čtvrtek 15. 8. zde pomáhali členové SDH Mirovice odčerpávat vodu

Statické posudky:

I v Mirovicích statik prohlédl zaplavené objekty - s výrokem bez závad. Mirovický starý most je rovněž bez porušení, pouze je nutno provést běžnou údržbu, odstranit náletovou zeleň a zprovoznit kanalizaci určenou k odtoku dešťové vody z povrchu mostu.

Čistička odpadních vod:

Došlo k úplnému zaplavení objektu ČOV. Z provozu však byla vyřazena pouze 5 dnů (pondělí 12. 8. - pátek 16. 8.). Moderní a ekologická technologie této stavby totiž vyžaduje pouze neustálé okysličování bakterií, které čistí odpadní vodu ve velké nádrži, která je nad hladinou zátopové vody. Vyřazení z provozu bylo nutné kvůli nebezpečí vniknutí vody do elektrického vedení čerpadel a nemožnosti regulace přítoku odpadní vody.

Připraveno ve spolupráci s kronikářkou Alenou Jannackovou
a starostou Zdeňkem Bártou.
Ing. Bc. Marie Hrdinová

 

ZpětNapsat e-mail Obnovit Nahoru Úvodní stránka Upraví a vytiskne tuto stránku

Designed for IE6 & Mozilla Firefox (1024x768) cz

 
 

© 2004 Václav Vaněček& Roman Debnar